Notice & Takedown

1.1. Door dit formulier in te vullen en naar ons te versturen, kun je een klacht melden over materiaal of
informatie welke op onze of een door ons gehoste website te vinden is.
1.2. Wij zullen jouw klacht zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 7 werkdagen behandelen, zo nodig in
overleg met een adviseur.
1.3. Indien het gaat om een spoedgeval, zullen wij de klacht binnen behandelen om verdere schade te
voorkomen. Wij besluiten zelf of er sprake is van een spoedmelding.
1.4. Wij nemen uitsluitend volledig en naar waarheid ingevulde klachtformulieren in behandeling.
1.5. Wij gebruiken jouw persoonsgegevens enkel voor het afhandelen van de klacht en bewaren jouw
gegevens enkel voor duur van de afhandeling.

 

Formulier

Indien de melding een inbreuk op een recht betreft:
Verklaar je dat jij rechthebbende bent van het recht waarop een inbreuk is gepleegd dan wel gerechtigd bent om namens de rechthebbende op te treden.
Is geprobeerd de website zelf te benaderen? Zo ja; welke reden gaf deze om zelf niet in te grijpen?

Is er sprake van een spoedmelding?
Er kan alleen sprake zijn van spoed indien de onrechtmatige of ongewenste informatie onmiskenbaar onrechtmatig is en de aanwezigheid van de informatie op de Website directe en grote schade veroorzaakt bij jou. Wij beoordelen jouw motivatie, zo nodig in overleg met onze juridisch adviseurs. Zo ja; motiveer de reden van de spoedmelding:

2 + 5 =